NAJBLIŻSZE KURSY PŁYWANIA – prowadzimy zapisy!

 Koszt to 290 zł za cały kurs - 12 lekcji - cena zawiera wstęp na basen.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem: kom.516130101

 Nauka pływania dla Dzieci od 6 roku życia

Pływalnia MOSiR "Akwarium" Rybnik-Boguszowice

Termin: 23 PAŹDZIERNIKA 2017

Nauka pływania dla Dzieci od 5 roku życia

"Nautica" Gorzyce

Termin: 8 LISTOPADA 2017

Nauka pływania dla Dorosłych Pływalnia

"Nautica" Gorzyce

Termin: 8 LISTOPADA 2017

Nauka pływania dla Dorosłych Pływalnia

"Akwarium" MOSiR Rybnik-Boguszowice

Termin: STYCZEŃ 2018

                            

ZAPISY

 

CENY KARNETÓW NA AQUA AEROBIK W LISTOPADZIE 2017

CENY KARNETÓW NA AQUA AEROBIK W LISTOPADZIE 2017

UWAGA!

  1. Ze względu na pełne grupy, osoby, które nie uczęszczają jeszcze do nas na zajęcia

proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem, kom.516130101

    2. W tytule wpłaty prosimy podawać także numer telefonu kontaktowego, żebyśmy mogli na bieżąco wyjaśniać różne sprawy kom.516130101

 

Drogie Klientki

*Przypominamy, że aby uzyskać rabat,  należy płatności dokonać

najpóźniej do 17 października 2017

Zapisy i pytania: kom.516130101 lub biuro@antidotum.rybnik.pl

 

Poniżej więcej informacji:

RYBNIK CENTRUM PŁYWALNIA MOSiR "YNTKA"

Poniedziałki 21.00: 4x - 60 zł (51 zł po rabacie *)

Środy 21.00: 4x  - 60 zł (51 zł po rabacie*)  - bez 1.11.2017

Piątki 20.00: 4x -  60 zł (51 po rabacie*)

RYBNIK BOGUSZOWICE PŁYWALNIA MOSiR "AKWARIUM"

Poniedziałki 20.00: 4x - 60 zł (51zł po rabacie *)

Środy 20.00 i 20.50: 4x  - 60 zł (51 zł po rabacie*) - bez 1.11.2017

Piątki 20.00: 4x - 60 zł (51 po rabacie*)

GORZYCE GOTSiR "Nautica" 

Poniedziałki 20.00: 4x - 60 zł (51 zł po rabacie *)

Wtorki 20.00: 4x  - 60 zł (51 zł po rabacie*)

Czwartki 20.00: 5x  - 75  zł (63,75 zł po rabacie*) -  2 listopada zajęcia normalnie

*Przypominamy, że aby uzyskać rabat,  należy płatności dokonać

najpóźniej do 17 dnia miesiąca poprzedzającego (np. do 17 października za listopad)

Zapisy i pytania: kom.516130101 lub biuro@antidotum.rybnik.pl

 

 

 

Płatności z Aktywne Grupy Pływackie w Boguszowicach i Gorzycach – I semestr

Drodzy Rodzice dzieci z Grup Aktywnych w Boguszowicach i Gorzycach

ZASADY UCZESTNICTWA, TERMINY PŁATNOŚCI I CENY SĄ PODANE PONIŻEJ.

RABAT OTRZYMUJECIE PŁACĄC DO 31 LIPCA 2017. PO TYM TERMINIE PEŁNA PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚCI PROSZĘ DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA NASZE KONTO!

Odbiorca: ANTIDOTUM-AGNIESZKA GRZEGORZYCA

nr konta: 68 1140 2004 0000 3502 4045 5686

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, grupę (np. Wtorki 17.00) oraz basen (Boguszowice,Gorzyce)

Zostaną utworzone następujące grupy:

PŁYWALNIA AKWARIUM RYBNIK BOGUSZOWICE

Wtorki: Od 12 września - 19 zajęć do 23 stycznia

Cena: 475 zł, ale płatne do 31.07.2017 cena 425 zł

Godziny:17.00 ,18.00 ,19.00

Czwartki: Od 14 września - 19 zajęć do 25 stycznia

Cena: 475 zł, ale płatne do 31.07.2017 cena 425 zł 

Godziny: 16.00, 17.00 

Piątki 17.00 - Od 15 września - 19 zajęć do 26 stycznia

Cena: 475 zł, ale płatne do 31.07.2017 cena 425 zł

GOTSiR NAUTICA GORZYCE

Wtorki 19.15 - Od 19 września - 18 zajęć do 23 stycznia

Cena: 450 zł, ale płatne do 31.07.2017 cena 400 zł

Czwartki 19.15 - Od 21 września  - 18 zajęć do 25 stycznia

Cena: 450 zł, ale płatne do 31.07.2017 cena 400 zł

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Aktywna Grupa Pływacka to zajęcia dedykowane dzieciom posiadającym kartę pływacką.

2. Dzieci, które jej nie posiadają, muszą zostać sprawdzone przez Instruktora.

3. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, przez okres całego roku szkolnego.

4. Opłata ma charakter semestralny.

5. Oferta specjalna za zajęcia dotyczy płatności dokonanych najpóźniej do 31.07.2017 .

Jeżeli w wyniku zajęć szkolnych lub pozaszkolnych zmuszeni będziecie dokonać zmiany grupy, prosimy o kontakt telefoniczny,  zaradzimy temu. Ewentualne niedopłaty lub nadpłaty wynikające z tych zmian rozliczymy przelewem bezpośrednim.

6.Opłata zależna jest od liczby zajęć przewidzianych w semestrze.

7. Dziecko jest zobowiązane uczęszczać na zajęcia tylko do tej grupy, do której zostało zapisane według podanego wyżej harmonogramu.

8. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba), możliwe jest odrobienie nieobecności na zajęciach z inną Aktywną Grupą,ale będzie to wymagało wcześniejszego uzgodnienia z instruktorem. Możliwe będzie odrobienie 2 zajęć w semestrze.

9. Za nieobecności nie odrobione nie przysługuje zwrot pieniędzy. Wyjątkiem jest długotrwała choroba (minimum 3 tygodnie - minimum 3 nieobecności z rzędu). Wówczas, po indywidualnej konsultacji z instruktorem, możliwe będzie odrobienie większej liczby zajęć lub zostanie pomniejszona opłata za kolejny semestr.

10. Wszelkie zajęcia, które nie odbędą się z naszego powodów leżących po naszej stronie, będziemy starali się odrabiać w innych terminach lub zostaną one rozliczone w opłacie za drugi semestr.

11. Wszelkie pytania, wątpliwości prosimy rozwiązywać telefonicznie: kom.516130101 - za zajęcia i kontakt z Państwem odpowiada p. Damian Grzegorzyca

 Zapraszamy!

 

Pozdrawiam

Damian Grzegorzyca

ZAPISY

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Grafik zajęć aqua aerobiku (aktualny od 4 września)

Uwaga! Od 1 września obowiązuje zmieniony grafik zajęć aqua aerobiku:

Gorzyce "Nautica": od 18 września, bo  do tego czasu przerwa technologiczna

Poniedziałki 20.00 (było 20.45)

Wtorki : 20.00

Czwartki: 20.00

Rybnik- Boguszowice "Akwarium", duży basen

Poniedziałki 20.00

Środy: 20.00 i 20.50

Piątki: 20.00

 Rybnik Centrum:

Poniedziałki: 21.00

 Środy: 21.00

 Piątki: 20.00

 

 
Zapraszamy! Zapisy: kom.516130101 - odbiera Damian 🙂