REGULAMIN ZAJĘĆ Z PŁYWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa podczas zajęć z pływania – jest więc kierowany do klienta, a nie przeciwko niemu.
2. Regulamin jest w zgodnie z regulaminami pływalni krytych, na których odbywają się zajęcia.
3. Każda osoba zapisująca się na zajęcia musi potwierdzić, że zapoznała się z regulaminem.

Czas trwania zajęć i przebywania na basenie

1. Zajęcia są realizowane na pływalniach krytych, wyszczególnionych w ofercie firmy, w stałych terminach i godzinach.
2. Zajęcia trwają 45 minut, natomiast czas przebywania na basenie od momentu przejścia przez kasę do momentu wyjścia wynosi:
- MOSiR Boguszowice – system chipowy, klienci mają 70 minut czasu od wejścia do wyjścia przez kasę – po tym czasie naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem pływalni
- GOTSiR NAUTICA w Gorzycach – klienci mają 70 minut czasu od wejścia do wyjścia przez kasę – po tym czasie naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem pływalni
3. W trakcie zajęć rodzice mogą korzystać z pływalni w określonym zakresie:
a) w Gorzycach – mogą korzystać z basenu, z wyłączeniem strefy, w której są prowadzone zajęcia
b) w Rybniku -Boguszowicach – mogą korzystać z basenu z wyłączeniem strefy, w której prowadzone zajęcia. W obu przypadkach rodzic jest zobowiązany do zakupu biletu wstępu na basen.
4. Rodzic, który nie chce wejść na basen, może po uzgodnieniu z kasjerką pływalni, przejść z dzieckiem do szatni, pomóc mu się przebrać i wrócić. Nie musi wtedy kupować biletu wstępu.
5. Rodzic w trakcie zajęć może przebywać na widowni lub za szybą (mały basen w Boguszowicach) i obserwować zajęcia bezpłatnie.

Organizacja zajęć

1. Zajęcia są realizowane w cyklach 12-lekcyjnych o różnym poziomie zaawansowania:
a) dla dzieci – 5 poziomów zaawansowania
- poziom I - nauka podstawowa w małym basenie
- poziom II – nauka pływania w dużym basenie
- poziom III – doskonalenie pływania I stopnia – w dużym basenie
- poziom IV – doskonalenie pływania II stopnia – w dużym basenie
- AKTYWNA GRUPA PŁYWACKA – dedykowana dzieciom wyróżniającym się na II
poziomie doskonalenia pływania – wyjątkowo rozliczana w systemie semestralnym wg liczby godzin wynikających z kalendarza roku szkolnego
b) dla dorosłych – 2 poziomy zaawansowania:
- poziom I – nauka podstawowa na płytkiej części dużego basenu

- poziom II – doskonalenie pływania – przeznaczony dla osób po I poziomie, zajęcia prowadzone są na 1 torze, wzdłuż całego basenu.

Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem Aktywnej Grupy Pływackiej, są prowadzone 2 razy w tygodniu. Z
wyjątkiem dni świątecznych.
2. Pełny opis i program kursów, będzie dostępny w ofercie na stronie www.antidotum.rybnik.pl
3. Liczebność grup jest różna w zależności od lokalizacji zajęć i wynosi:
a) Gorzyce – maksymalnie 12 uczestników, niezależnie od poziomu zajęć
b) Rybnik- Boguszowice
– maksymalnie 12 dzieci na I i na II stopniu nauki pływania oraz maksymalnie 12 dorosłych na nauce pływania
- maksymalnie 12 dzieci lub 12 dorosłych na kursach doskonalenia pływania oraz na Aktywnej Grupie Pływackiej z wyjątkiem grup pływackich prowadzonych na 2 torach -  15 osób
Bezpieczeństwo podczas zajęć
1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, która dba o bezpieczne wykonywanie ćwiczeń w wodzie i na lądzie.
2. Za ogólne bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ratownicy zatrudnieni na pływalni.
3. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu zbiórki początkowej do zbiórki końcowej. Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka przez zajęciami i po zajęciach, a także na basenie odpowiadają opiekunowie prawni tych dzieci.

Ceny, rezerwacje i płatności
Rejestracja uczestników na zajęcia odbywa się wyłącznie:
- na stronie www.antidotum.rybnik.pl w zakładce ZAPISY
- w przypadku awarii systemu lub wstępnie, przed rozpoczęciem naboru do grup: email: biuro@antidotum.rybnik.pl; telefonicznie – przez sekretariat firmy – kom. 516130101 w godzinach. 8.00-15.00 w dni powszednie lub sms non-stop
2. Płatności za kurs można dokonywać wyłącznie przelewem:
- internetowym
- bankowym
- pocztowym
Najpóźniej do dnia podanego w informacji potwierdzającej rejestrację na kursie.
3. Płatności dokonywane po ogłoszonym terminie płatności wymagając indywidualnego uzgodnienia z firmą Antidotum. Uczestnicy bez opłaty po terminie wpłaty mogą zostać usunięci z list, a na ich miejsce wprowadzony zostanie inny klient.

Przebieg informacji

1. Rejestracja na wybrany kurs
2. Informacja zwrotna z potwierdzeniem rejestracji.
3. Informacja o terminie płatności i przewidywanym terminie rozpoczęcia kursu.
4. Ewentualne alerty dotyczące przesunięcia terminu płatności związanego np. z opóźnieniem kursu.
5.Potwierdzenie otrzymania płatności i informacje porządkowe dotyczące kursu
6. Informacja na temat oferty kontynuacji na wyższych stopniach zaawansowania.
7. Po zakończeniu kursu prośba o wypełnienie ankiety oceniającej przebieg usług i stopień zadowolenia klienta.

Nieobecności na zajęciach

1.Klient ma prawo od odrobienia:

  • 2 zajęć w cyklu 12 lekcyjnym
  • 1 zajęć w miesiącu w grupach aktywnych

2. Firma nie dokonuje zwrotów za zajęcia niewykorzystane z winy klienta, np. brak czasu, imprezy rodzinne itp., krótkotrwałe niedyspozycje zdrowotne
3. Ewentualne dłuższe nie obecności wynikające z choroby rozpatrywane są indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania uczestnika. Możliwe rozwiązania:
– powtórzenie kursu z dopłatą za wykorzystane zajęcia (następny kurs, na którym będą wolne miejsca)
– uzupełnienie niewykorzystanych zajęć z następnym kursem (tylko w przypadku niekompletnej grupy)
– rabat na kontynuację na następnym stopniu (o ile poziom umiejętności pozwala na promocję do na wyższy stopień zaawansowania)

4. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności w panelu klienta systemu ActiveNow. Tylko wtedy może ustalić termin odrobienia zajęć. Nieobecności niezgłoszone nie podlegają odrobieniu.

Wnioski, uwagi, skargi, opinie

Firma ANTIDOTUM dokłada najwyższych starań, aby zajęcia były prowadzone na jak najwyższym poziomie, a ich organizacja pozwalała na łatwy dostęp do naszych usług. Mogą się jednak z różnych powodów zdarzać sytuacje, z których nasi klienci będą niezadowoleni.
Dlatego wszelkie pytania, uwagi, wnioski i ewentualne skargi prosimy kierować:
– drogą mailową: biuro@antidotum.rybnik.pl
– telefoniczną: kom. 516130101
Każda sprawa będzie wnikliwie rozpatrzona i skonsultowana, tak, żeby znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze zarówno dla klienta, jak i dla firmy Antidotum. Wymaga to jednak czasu – dlatego na każde zapytanie odpowiemy najpóźniej w ciągu 24 godzin, od otrzymania zgłoszenia. Ze względu na różny charakter zapytań, wstrzymujemy się od udzielania natychmiastowej odpowiedzi.
Z doświadczenia wiemy, że wielu nieporozumień można uniknąć, jeśli klient dokładnie zapozna się
z Regulaminem zajęć, w których uczestniczy, a także z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami, które
są przedstawione na naszej stronie internetowej: WWW.ANTIDOTUM.RYBNIK.PL

Życzymy wiele przyjemności podczas naszych zajęć 🙂
Firma ANTIDOTUM

REGULAMIN ZAJĘĆ Z AQUA-AEROBIKU

Postanowienia ogólne
1. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa podczas
zajęć aqua aerobiku – jest więc kierowany do klienta, a nie przeciwko niemu.
2. Regulamin jest zgodny z regulaminami pływalni krytych, na których odbywają się zajęcia.
3. Każda osoba zapisująca się na zajęcia musi potwierdzić, że zapoznała się z regulaminem.
4. Regulaminy poszczególnych obiektów mogą się różnić np.
- różny czas trwania pobytu i organizacja pobytu na basenie.
Czas trwania zajęć i przebywania na basenie
1. Zajęcia są realizowane na pływalniach krytych, wyszczególnionych w ofercie firmy,
w stałych terminach i godzinach.
2. Zajęcia trwają 45 minut, natomiast czas przebywania na basenie od momentu przejścia przez kasę do momentu
wyjścia wynosi:
- MOSiR Centrum – nie ma systemu chipowego, klientki są wpuszczane do szatni na 10
minut przed zajęciami, powinny opuścić nieckę basenu niezwłocznie po zajęciach, a szatnię
w ciągu 15 minut po zajęciach.
- MOSiR Boguszowice – system chipowy, klienci mają 70 minut czasu od wejścia do
wyjścia przez kasę – po tym czasie naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem pływalni, nie później  niż do 21.45
3. GOTSiR NAUTICA w Gorzycach – klienci mają 70 minut czasu od wejścia do wyjścia
przez kasę – po tym czasie naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem pływalni, nie później niż do 21.45

Bilety i karnety
1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet miesięczny (przelew) lub
jednorazowy bilet wstępu (u instruktorki).
2. Ceny biletów i karnetów mogą się różnić w zależności od lokalizacji zajęć liczby danych dni tygodnia w miesiącu kalendarzowym i są prezentowane w zakładce Aktualności na stronie www.antidotum.rybnik.pl, do 10 dnia miesiąca na kolejny miesiąc (np. do 10 stycznia na luty)
3. Rezerwacja karnetów może się odbywać na 2 sposoby:
- emailem: pisemne zgłoszenie emailem: biuro@antidotum.rybnik.pl
- telefonicznie – pod numerem biura: kom. 516130101 dla osób, które nie mają dostępu do
internetu – tylko w godzinach pracy biura:pon-pt od 8.00.16.00
4. Zakup karnetu będzie możliwy tylko przelewem:
- internetowym
- tradycyjnym bankowym
- pocztowym
5. Wpłat za karnety na następny miesiąc będzie można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

17 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia (cena po rabacie). Po tym terminie obowiązuje cena regularna. Natomiast po 25 dniu miesiąca, wolne miejsca będą odstępowane nowym klientkom

z listy oczekujących.

6. W tytule wpłaty klient zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, miejsce zajęć, miesiąc, dzień i godzinę zajęć oraz numer telefonu do kontaktu.

7. Klientka nie może samodzielnie obliczać kwoty do zapłaty (np. uwzględniając swoje nieobecności). Należy dokonać wpłaty za pełny miesiąc zajęć, zgodnie z podaną informacją. Wpłaty wykonane w niewłaściwej kwocie będą niezwłocznie wyjaśniane telefonicznie,a w przypadku braku porozumienia, zwracane na konto nadawcy. Wówczas oznacza to anulowanie zakupu karnetu na zajęcia.

8. Nie ma możliwości odrobienia opuszczonych zajęć. W przypadku spodziewanej nieobecności na zajęciach, klientka może przekazać swój imienny karnet innej osobie, do skorzystania w zastępstwie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której klientka w wyniku długotrwałej choroby nie mogła odebrać opłaconego karnetu. Wówczas należy skontaktować się z biurem i ustalić możliwość przeniesienia karnetu na kolejny miesiąc. Wykorzystanie karnetu można opóźnić tylko o 1 miesiąc.

9. Odbiór karnetów odbywać się będzie bezpośrednio u instruktorki, przy kasie pływalni,
przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

10. Najpóźniej 1 dnia każdego miesiąca zostanie na stronie internetowej przedstawiona informacja na
temat wolnych miejsc na zajęcia na poszczególnych obiektach. 

11. Rezerwacja biletów jednorazowych, o ile są wolne miejsca w grupach, możliwa najpóźniej do godziny 15.00 dnia, w którym mają się odbyć zajęcia, a płatność za zajęcia będzie dokonywana u instruktorki, bezpośrednio przed zajęciami na podstawie listy wejść jednorazowych – którą będzie miała instruktorka.
12. Osoby bez karnetu oraz nie zapisane na bilet jednorazowy, nie zostaną wpuszczone na
zajęcia.
13. Liczba uczestniczek na poszczególnych obiektach  wynosi:
- Pływalnia MOSiR w Rybniku – 25 osób
- Pływalnia MOSiR w Rybniku-Boguszowicach – 25 osób
- Pływalnia NAUTICA w Gorzycach – 25 osób

14. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za
ogóle bezpieczeństwo odpowiadają ratownicy zatrudnieni na pływalni.
15. Osoby posiadające przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu
zdrowia, powinny zgłosić je KAŻDORAZOWO przed zajęciami u instruktorki,
która zaproponuje bezpieczne ćwiczenia.
16. Panie będące w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach – po przedstawieniu
oświadczenia o stanie zdrowia – oraz, że w zajęciach uczestniczą na własną
odpowiedzialność (wzór dostępny u instruktorki).
17. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia
mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego
z Firmą ANTIDOTUM oraz przedstawieniu pisemnej zgody rodzica na udział
w zajęciach.

18.Wnioski, uwagi, skargi, opinie
Firma ANTIDOTUM dokłada najwyższych starań, aby zajęcia były prowadzone na jak najwyższym
poziomie, a ich organizacja pozwalała na łatwy dostęp do naszych usług. Mogą się jednak
z różnych powodów zdarzać sytuacje, z których nasi klienci będą niezadowoleni.
Dlatego wszelkie pytania, uwagi, wnioski i ewentualne skargi prosimy kierować:
– drogą mailową: biuro@antidotum.rybnik.pl
– telefoniczną: kom. 516130101
Każda sprawa będzie wnikliwie rozpatrzona i skonsultowana, tak, żeby znaleźć rozwiązanie
najkorzystniejsze zarówno dla klienta, jak i dla firmy Antidotum.
Wymaga to jednak czasu – dlatego na każde zapytanie odpowiemy najpóźniej w ciągu 24 godzin,
od otrzymania zgłoszenia.
Ze względu na różny charakter zapytań, wstrzymujemy się od udzielania natychmiastowej
odpowiedzi.
Z doświadczenia wiemy, że wielu nieporozumień można uniknąć, jeśli klient dokładnie zapozna się
z Regulaminem zajęć, w których uczestniczy, a także z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami, które
są przedstawione na naszej stronie internetowej: WWW.ANTIDOTUM.RYBNIK.PL
Życzymy wiele przyjemności podczas naszych zajęć 🙂
Firma ANTIDOTUM